Prejsť na obsah

Trh remesiel počas osláv Dňa mesta Košice 2024

Organizátor :                Mesto Košice
Termín konania :          30.4. -  8.5. 2024
Miesto konania :           Hlavná ulica pred Archeologickým komplexom Dolná brána
 
Pri výbere uchádzačov sa bude prihliadať na ponúkaný sortiment. Uprednostnená bude vlastná výroba. Vítané je predvádzanie výroby priamo na mieste.
Informácia o účasti/neúčasti na trhoch, bude zaslaná všetkým prihláseným predajcom do 19.4. 2024.
 
Predajné stánky - remeselné prístrešky - poskytne  organizátor (bez elektrickej prípojky) za poplatok 30.- € na celú dobu trvania trhov.
 
Záujemcovia môžu podávať prihlášku (viď príloha) na nižšie uvedenú adresu do 12. 4. 2024 do 12.00 hod. poštou, doniesť osobne do podateľne na Magistrát mesta Košice, alebo poslať na emailovú adresu marketing@kosice.sk
 
Všeobecné podmienky sú zahrnuté vo VZN č. 218 (prístupné aj na webovej stránke mesta Košice https://static.kosice.sk/vzn/doc/61g30KPjpxqVaeRCd73/vzn218.pdf ).
 
Kontakt:           Mesto Košice
                        Referát  kultúry
                        Trieda SNP 48/A
                        040 11 Košice
                       
Bližšie informácie:  055/6419 888
 
/Zdroj: referát kultúry MMK/