Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa príslušných zákonov
upozorňuje občanov
mesta Košice a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida, že v dňoch od 20.02.2018 do 25.02.2018 boli v ovzduší mesta a jeho okolia na meracej  stanici Veľká Ida zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc.

Oznam je uložený v prílohe

Prílohy

1. PDF 573,3 KB Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 Oznámenie Okresného úradu Košice