Uzávery na Komenského ulici, priľahlých cestných komunikáciách, a obchádzkové trasy

Mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán povolilo žiadateľovi a zároveň zhotoviteľovi diela (EUROVIA SK) uzávierku miestnych komunikácií v mestských častiach Košice – Sever a Košice - Staré mesto nasledovne:

Úsek Námestie Maratónu Mieru - Slovenskej jednoty : úplná uzávera.

Úsek Slovenskej jednoty – Letná: čiastočná uzávera ľavých jazdných pruhov.

Úsek Letná – Tomášikova : čiastočná uzávera ľavého jazdného pruhu.

Úsek Tomášikova – Vysokoškolská: úplná uzávera.

Úsek Vysokoškolská – Obrancov Mieru: čiastočná uzávera ľavých jazdných pruhov.

Úsek Obrancov Mieru – Watsonova: úplná uzávera pravého jazdného pruhu.

Úsek Námestie Maratónu Mieru – Havlíčkova: úplná uzávera koľajového telesa.

Uzavretý bude vjazd do križovatky Komenského ulica – Námestie Maratónu Mieru zo Strojárenskej ulice.

Na vjazde do Komenského ulice bude uzavretá Garbiarska ulica, v celom úseku od Gorkého však bude dočasne obojsmerná.

Úplne uzavretá bude Komenského ulica v úseku Garbiarska – Bocatiova, smer juh – sever.

V opačnom smere (úsek Park Angelinum – dvor na Komenského č. 8) bude Komenského ulica uzavretá iba čiastočne. Vozidlá, ktoré sa budú chcieť dostať ku garážam na Komenského 4 – 8, budú mať povolený vjazd z Park Angelinum.

Na vjazde do Komenského ulice bude uzavretá Bocatiova ulica, od Czambelovej po Komenského bude v celej dĺžke dočasne zmenená na obojsmernú. Dočasne aj Czambelova, v úseku Bocatiova - Slovenskej jednoty.

Obojsmerne bude Komenského ulica uzavretá úplne v úseku Bocatiova (Park Angelinum) – Slovenskej jednoty.

Prejazd Komenského ulicou v úseku Slovenskej jednoty - Letná bude v smere juh - sever umožnený iba v jednom jazdnom pruhu, v opačnom smere bude od Letnej ulice uzavretý koľajový prejazd na ulici Slovenskej jednoty. Vjazd bude možný iba k Pošte 4, a tiež prejazd Komenského späť ku Letnej ulici.

ORGANIZÁCIA AUTOMOBILOVEJ DOPRAVY:

-od Hviezdoslavovej ulice smer Komenského: odbočiť vpravo do Strojárenskej, smer Gorkého ulica. 

-od Slovenskej jednoty smer Letná: z Komenského vľavo smer Letná, rovno smer Tomášikova, vpravo smer Chalupkova - Czambelova , obe ulice budú v úseku Komenského – Slovenskej jednoty opačne jednosmerné.

-od Letnej odbočiť vľavo do Komenského smer Tomášikova, rovno smer Chalupkova - Czambelova - Slovenskej jednoty, alebo vpravo k Pošte 4. Vjazd z Komenského do križovatky od Tomášikovej bude uzavretý.

-prejazd Komenského ulicou v úseku Letná - Tomášikova bude v smere juh – sever možný iba v jednom jazdnom pruhu, v opačnom smere bude tento úsek úplne uzavretý.

-v križovatke Komenského - Tomášikova bude doprava zo smeru Komenského od Letnej odklonená vpravo do Tomášikovej, ktorá bude dočasne jednosmerná v opačnom smere - od Komenského po Tolstého.

-úplne uzavretá bude Komenského ulica v úseku Tomášikova - Vysokoškolská, takisto aj podjazd na Kisdyho ulici. Tá bude zo smeru Komenského uzavretá, a opačne jednosmerná v celej dĺžke od Tolstého ulice. Podjazd od Tolstého ulice bude dočasne obojsmerný.

- v úseku Vysokoškolská - Obrancov mieru bude Komenského ulica prejazdná obojsmerne, vrátane oboch koľajových prejazdov.

- z Vysokoškolskej ulice bude možný prejazd v smere na Obrancov mieru iba vľavo po Komenského ulicu, tam bude treba odbočiť vpravo smer Národná trieda. 

-z Obrancov mieru sa bude dať odbočiť iba vľavo po Komenského ulicu smer Vysokoškolská, odtiaľ vpravo, smer B.Němcovej.

- v úseku Obrancov mieru – Hlinkova (Watsonova ulica) bude v smere juh - sever Komenského ulica uzavretá úplne, doprava bude odklonená do ulice Obrancov mieru. V opačnom smere bude Komenského prejazdná v jednom jazdnom pruhu.

-vjazd do Komenského ulice v križovatke bude z Watsonovej a Hlinkovej ulice bez obmedzení.

-vjazd do križovatky zo smeru Komenského od centra bude uzavretý.

-vjazd zo smeru Komenského od Čermeľa bude možný vpravo a rovno, smer vľavo bude uzavretý. 

- v úseku Watsonova (Hlinkova) - Havlíčkova bude Komenského ulica prejazdná obojsmerne v jednom jazdnom pruhu.

Vodičov budú navigovať do obchádzkových tratí dočasné dopravné značenia a zariadenia na všetkých dotknutých miestnych komunikáciách.Legenda k mapám:Zelená čiara: doprava obojsmerne bez obmedzeniaModrá čiara: doprava s obmedzením – jednosmerneOranžová čiara: doprava s obmedzením – slepá ulica, zmena organizácie dopravyČervená čiara: komunikácia uzavretáFialová prerušovaná: prejazd iba pre dopravnú obsluhuMesto Košice ako príslušný cestný správny orgán povolilo žiadateľovi a zároveň zhotoviteľovi diela (EUROVIA SK) uzávierku miestnych komunikácií v mestských častiach Košice – Sever a Košice - Staré mesto nasledovne:Úsek Námestie Maratónu Mieru - Slovenskej jednoty : úplná uzávera.Úsek Slovenskej jednoty – Letná: čiastočná uzávera ľavých jazdných pruhov.Úsek Letná – Tomášikova : čiastočná uzávera ľavého jazdného pruhu.Úsek Tomášikova – Vysokoškolská: úplná uzávera.Úsek Vysokoškolská – Obrancov Mieru: čiastočná uzávera ľavých jazdných pruhov.Úsek Obrancov Mieru – Watsonova: úplná uzávera pravého jazdného pruhu.Úsek Námestie Maratónu Mieru – Havlíčkova: úplná uzávera koľajového telesa.Uzavretý bude vjazd do križovatky Komenského ulica – Námestie Maratónu Mieru zo Strojárenskej ulice.Na vjazde do Komenského ulice bude uzavretá Garbiarska ulica, v celom úseku od Gorkého však bude dočasne obojsmerná.Úplne uzavretá bude Komenského ulica v úseku Garbiarska – Bocatiova, smer juh – sever.V opačnom smere (úsek Park Angelinum – dvor na Komenského č. 8) bude Komenského ulica uzavretá iba čiastočne. Vozidlá, ktoré sa budú chcieť dostať ku garážam na Komenského 4 – 8, budú mať povolený vjazd z Park Angelinum.Na vjazde do Komenského ulice bude uzavretá Bocatiova ulica, od Czambelovej po Komenského bude v celej dĺžke dočasne zmenená na obojsmernú. Dočasne aj Czambelova, v úseku Bocatiova - Slovenskej jednoty.Obojsmerne bude Komenského ulica uzavretá úplne v úseku Bocatiova (Park Angelinum) – Slovenskej jednoty.Prejazd Komenského ulicou v úseku Slovenskej jednoty - Letná bude v smere juh - sever umožnený iba v jednom jazdnom pruhu, v opačnom smere bude od Letnej ulice uzavretý koľajový prejazd na ulici Slovenskej jednoty. Vjazd bude možný iba k Pošte 4, a tiež prejazd Komenského späť ku Letnej ulici.ORGANIZÁCIA AUTOMOBILOVEJ DOPRAVY:-od Hviezdoslavovej ulice smer Komenského: odbočiť vpravo do Strojárenskej, smer Gorkého ulica.-od Slovenskej jednoty smer Letná: z Komenského vľavo smer Letná, rovno smer Tomášikova, vpravo smer Chalupkova - Czambelova , obe ulice budú v úseku Komenského – Slovenskej jednoty opačne jednosmerné.-od Letnej odbočiť vľavo do Komenského smer Tomášikova, rovno smer Chalupkova - Czambelova - Slovenskej jednoty, alebo vpravo k Pošte 4. Vjazd z Komenského do križovatky od Tomášikovej bude uzavretý.-prejazd Komenského ulicou v úseku Letná - Tomášikova bude v smere juh – sever možný iba v jednom jazdnom pruhu, v opačnom smere bude tento úsek úplne uzavretý.-v križovatke Komenského - Tomášikova bude doprava zo smeru Komenského od Letnej odklonená vpravo do Tomášikovej, ktorá bude dočasne jednosmerná v opačnom smere - od Komenského po Tolstého.-úplne uzavretá bude Komenského ulica v úseku Tomášikova - Vysokoškolská, takisto aj podjazd na Kisdyho ulici. Tá bude zo smeru Komenského uzavretá, a opačne jednosmerná v celej dĺžke od Tolstého ulice. Podjazd od Tolstého ulice bude dočasne obojsmerný.- v úseku Vysokoškolská - Obrancov mieru bude Komenského ulica prejazdná obojsmerne, vrátane oboch koľajových prejazdov.- z Vysokoškolskej ulice bude možný prejazd v smere na Obrancov mieru iba vľavo po Komenského ulicu, tam bude treba odbočiť vpravo smer Národná trieda.-z Obrancov mieru sa bude dať odbočiť iba vľavo po Komenského ulicu smer Vysokoškolská, odtiaľ vpravo, smer B.Němcovej.- v úseku Obrancov mieru – Hlinkova (Watsonova ulica) bude v smere juh - sever Komenského ulica uzavretá úplne, doprava bude odklonená do ulice Obrancov mieru. V opačnom smere bude Komenského prejazdná v jednom jazdnom pruhu.-vjazd do Komenského ulice v križovatke bude z Watsonovej a Hlinkovej ulice bez obmedzení.-vjazd do križovatky zo smeru Komenského od centra bude uzavretý.-vjazd zo smeru Komenského od Čermeľa bude možný vpravo a rovno, smer vľavo bude uzavretý.- v úseku Watsonova (Hlinkova) - Havlíčkova bude Komenského ulica prejazdná obojsmerne v jednom jazdnom pruhu.Vodičov budú navigovať do obchádzkových tratí dočasné dopravné značenia a zariadenia na všetkých dotknutých miestnych komunikáciách.Legenda k mapám:Zelená čiara: doprava obojsmerne bez obmedzeniaModrá čiara: doprava s obmedzením – jednosmerneOranžová čiara: doprava s obmedzením – slepá ulica, zmena organizácie dopravyČervená čiara: komunikácia uzavretáFialová prerušovaná: prejazd iba pre dopravnú obsluhu