Prejsť na obsah

V Domove dôchodcov na Garbiarskej sa tešia novej kuchyni

V utorok 23. januára predpoludním sa oficiálne, za účasti primátora mesta Košice Ing. F. Knapíka, odovzdala do užívania časť zrekonštruovanej stavby v priestoroch Domova dôchodcov na Garbiarskej ulici.
V roku 2008 uplynie od postavenia Domova dôchodcov na Garbiarskej ulici (pôvodne stavby slúžiacej ako penzión) 30 rokov. Tento čas sa nepriaznivo podpísal nielen na vzhľade budovy, ale najmä na obvodových konštrukciách a vnútornom technickom zariadení budov, čo malo priamy dopad na prevádzkové náklady. Taktiež to uberalo z komfortu samotným obyvateľom domova a neuľahčovalo prácu zamestnancom.
Mesto Košice sa preto ako investor v spolupráci s vedením Domova dôchodcov rozhodlo zmeniť daný stav a ešte v rokoch 2005 – 2006 zabezpečilo projekty a stavebné povolenia pre etapovitú výstavbu, keďže rekonštrukcia celého domova si vyžadovala značné množstvo finančných prostriedkov. „Na základe požiadavky samosprávy a nevyhovujúcej situácie v predchádzajúcej kuchyni sme usúdili, že je nevyhnutná rekonštrukcia tejto kuchyne. Pôvodná predstava bola v menšom rozsahu, ale nadväznosti, ktoré sa postupne pridružovali, nás presvedčili k voľbe masívnejšej rekonštrukcie," vyjadril sa F. Knapík.
Stavba sa začala II. etapou, pretože rekonštrukcia kuchyne sa ukázala ako prvoradý problém. Z celkových nákladov 27,0 mil. Sk plánovaných na kuchynsko-jedálenskú a spoločenskú časť bolo ku dňu kolaudácie kuchyne /11. 1. 2007/ so zázemím a jedálňou preinvestovaných 23,0 mil. Sk. Dokončenie tejto časti t. j. II. etapy je plánované na I. Q 2007, preto je na skolaudovanú časť vydané predčasné užívanie.
Obyvatelia Domova sa teda môžu tešiť z novej kuchyne. „Sme veľmi radi, že sa táto rekonštrukcia uskutočnila. Predpokladáme, že sa nám tým vylepší kvalita stravovania a celkového prostredia domova. Táto kuchyňa je neporovnateľne lepšia ako predchádzajúca," zverila sa nám jedna z obyvateliek Domova dôchodcov.
Zástupkyňa stravovacej komisie nám povedala: „Dúfame, že aj jedálny lístok bude sviežejší a rozmanitejší. Podieľame sa na ňom."
Rekonštrukciou a prístavbou kuchyne sa pôvodná kapacita 250 jedál zvýšila na 500, pričom Mesto Košice bude z tohto zariadenia dovážať stravu do ďalších mestských sociálnych zariadení a umožní ďalším záujemcom – dôchodcom stravovanie v tomto novom zariadení. V rámci dokončenia tejto etapy je plánované riešenie denného stacionára s počtom lôžok 9, bufetu zodpovedajúcemu hygienickým predpisom a riešenie bezbariérovosti podľa súčasných noriem.
V súčasnosti kompetentní pracovníci hľadajú možnosti na získanie investícií aj na I. etapu stavby – lôžkovú časť, na jej zateplenie, výmenu okien, rekonštrukciu všetkých vnútorných rozvodov a výťahov. Je snahou Mesta vylepšiť zrekonštruovaný priestor domova o nové zariadenia izieb a spoločenských priestorov. Pripravujú sa aj projekty na zabezpečenie financovania interiérov z fondov Európskej únie.
Foto: SITA