Prejsť na obsah

V Košiciach – Barci odhalia pamätník pápežovi Jánovi Pavlovi II.

Vytvoril ju Mgr. art. Peter Harničár z Víťaza pri Prešove, za architektonickej spolupráce Ing. arch. Mareka Šarišského z Prešova. Socha (aj s podstavcom vysoká 4, 72 metra) z nerezového, zvarovaného, lešteného a tepaného plechu bude stáť na žulovom podstavci, neďaleko konečnej zastávky električky č. 4. Dielo vzniklo vďaka prostriedkom získaným z verejnej zbierky, dotácií z mesta Košice i VUC Košice a od sponzorov. Základný kameň areálu pamätníka osadili 29. júna minulého roku, pri príležitosti 10. výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. v Košiciach. Slávnostného sobotňajšieho odhalenia pamätníka (so začiatkom o 10, 30 hod.) sa okrem domácich predstaviteľov cirkvi, mesta a regiónu zúčastnia aj J. E. Stanislav kardinál Dziwisz, niekdajší osobný tajomník Sv. Otca Jána Pavla II., dnes krakovský arcibiskup a apoštolský nuncius Svätej Stolice v SR Mons. Henryk Nowacky. Pápež Ján Pavol II., vlastným menom Karol Wojtyla, bol významnou osobnosťou moderných svetových dejín, teológom, básnikom, dramatikom, filozofom a hlboko veriacim človekom s vrúcnym vzťahom k Slovensku, ktoré navštívil 2. júla 1995 a potom ešte v septembri roku 2003. Zomrel 2. apríla 2005, po 26 rokoch pôsobenia na čele rímskokatolíckej cirkvi.