V sobotu (3. 2. 2018) uzavrú Štúrovu od Toryskej po Moldavskú, jeden pruh ostane prejazdný

Obchádzková trasa pre autá i MHD povedie obojsmerne cez Toryskú, Ružovú a Idanskú ulicu

Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, uzavrie v sobotu (03.02.2018) ráno cestnú komunikáciu od križovatky Štúrova – Toryská po križovatku Štúrova - Moldavská cesta – Idanská – Dunajská. Od tejto križovatky v smere k Steel aréne ostane jeden jazdný pruh dočasne prejazdný, ale iba pre osobné motorové vozidlá. Obchádzková trasa pre vozidlá, vrátane mestskej hromadnej dopravy či SAD povedie obojsmerne po Toryskej , Ružovej a Idanskej ulici.

Uzávierka je nevyhnutná z hľadiska zabezpečenia postupu stavebných prác a dodržania termínov v rámci modernizácie električkových tratí (MET). Celá stavba MET má byť ukončená v auguste 2018, aj preto musí Eurovia už teraz začať v danom úseku s prípravnými prácami. Pôjde predovšetkým o prekopávky cesty kvôli preložkám vodovodu, kanalizácie, plynu, kábelovodu, respektíve výstavbu trakčného vedenia.

Pôvodne chcel zhotoviteľ diela uzavrieť cestu v plnom profile od kruhového objazdu na Moldavskej ceste v smere k Steel aréne, aj opačne. Mesto Košice ako investor však s týmto návrhom nesúhlasilo najmä z toho dôvodu, aby sa napriek nevyhnutnej uzávere aspoň trochu uľahčilo motoristickej verejnosti. Na základe požiadavky mesta bude preto zatiaľ uzavretý „iba" úsek od križovatky Štúrova – Toryská, po križovatku Štúrova – Moldavská cesta – Idanská – Dunajská.

„Jazdný pruh, ktorý ostane prejazdný pre osobnú motorovú dopravu neskôr budeme musieť takisto celkom uzavrieť, lebo technológia postupu ďalších prác nám neumožní, aby sme ich mohli robiť po častiach, prípadne bez úplnej uzávery cestnej komunikácie," uviedol Štefan Bálint, riaditeľ košického závoru Eurovie SK.

V úseku od križovatky Kuzmányho - Štúrova po odbočenie na Toryskú ulicu zo Štúrovej nebudú od 3. 2. 2018 žiadne dopravné obmedzenia, takisto ani v úseku od Idanskej (výjazd oproti SPP) po kruhový objazd na Moldavskej ceste či naopak.

Dopravné obmedzenia budú vyznačené prenosným dopravným značením a dopravným zariadením na komunikáciách: Štúrova, od križovatky Štúrova – Toryská, po križovatku Štúrova – Moldavská cesta – Idanská – Dunajská, vrátane miestnych komunikácií Toryská, Ružová, Idanská.