Prejsť na obsah

Viac ako 650 účastníkov Behu za rozmanitosť

Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach podporilo myšlienku boja proti diskriminácii viac ako 650 bežcov z celého sveta. Oblečením symobolického žltého trička podporili myšlienku boja proti diskriminácii a prispeli tak k vynikajúcej atmosfére 82. ročníka Medzinárodného maratónu mieru. Beh za rozmanitosť je súčasťou aktivít európskej antidiskriminačnej kampane pod názvom „Za rozmanitosť. Proti diksriminácii“, ktorú zastrešuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisiie pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí.

Myšlienku rozmanitosti a boja proti diskriminácii prišli do Košíc podporiť aj členovia Rakúskeho Červeného Kríža, ktorý pri tejto príležitosti odovzdali riaditeľke Slovenského Červeného Kríža v Košiciach, Lucii Cangárovej plnú dodávku školských pomôcok, hračiek, prikrývok, svetrov a iných potrebných vecí. Podľa slov Lucie Cangárovej, dané materiáli budú distribuovať deťom zo sociálne slabých rodín prostredníctvom 64 miestnych spolkov v Košiciach a mestských zastupiteľstiev: Tieto zaručia, aby sa tieto dary dostali do správnych rúk. Do odovzdávania bude zapojených taktiež niekoľko dobrovoľníkov.“

Členovia Rakúskeho Červeného kríža z Wiener Neudorfu – viceprimátor Josef Tutschek, riaditeľ miestnej základnej školy Ernst Weiss a jeho kolega Michael Dorfstätter sa v nedeľu zúčastnili aj samotného maratónskeho behu, čím symbolicky podporili samotnú ideu maratónu a myšlienku tolerancie, pochopenia a boja proti diskriminácii.“Je veľmi dôležité, aby sa ľudia medzi sebou tolerovali a akceptovali, bez ohľadu na ich vek, sexuálnu orientáciu, zdravotné postihnutie alebo vierovyznanie. Práve Medzinárodný maratón mieru v Košiciach je príležitosťou pre nás všetkých, aby sme prostredníctvom symbolického žltého trička podporili túto myšlienku“, povedal Michael Dorfstätter.

Zúčastniť sa maratónu pod názvom Beh za rozmanitosť znamená zažiť rozmanitosť na vlastnej koži. Tisíce ľudí rôzneho pôvodu a veku, v rôznych životných situáciách a sledujúci rôzne ciele, sa môžu zúčastniť na jednom z celoeurópskych maratónov v krajinách Európskej únie pod názvom Beh za rozmanitosť.
V tomto roku viac než 6 000 bežcov z celej Európskej únie verejne vyjadrilo podporu myšlienke rozmanitosti a boja proti diskriminácii tým, že si obliekli špeciálne žlté bežecké tričká s logom kampane. Počas celého roka sa bežci zúčastnili maratónov v Litve, Taliansku, Belgicku, Poľsku, Holandsku, Rakúsku, Nemecku a na Slovensku. Prostredníctvom žltého trička verejne vyjadrujú svoj odkaz divákom a médiám. Vlastný tím Európskej komisie „Beh za Európu” (s viac ako 500 bežcami vrátane dvoch komisárov) podporilo kampaň 29. mája na 20-km behu v Bruseli.