Vieme ako sa majú správne nosiť rúška a respirátory

Na Call centrum mesta Košice 055/6419 100, resp. na mail pomoc@kosice.sk sa počas doterajšieho fungovania oboch týchto kontaktných miest obrátili desiatky ľudí, ktorí si chceli zaobstarať tvárové rúška, resp. ďalšie ochranné prostriedky tváre. Mnohým z nich sme v rámci našich možností už pomohli. Viacerí Košičania chceli vedieť ako rúška alebo respirátory fungujú, ako sa má nasadiť na tvár a potom aj z nej odstrániť a ako ich dokážu ochrániť pred koronavírusom. Odpoveď na tieto vaše otázky poskytlo usmernenie hlavného hygienika SR z 18. marca.

Tvárové rúško

- Poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou.

- Tvárové rúško však nemusí primerane chrániť pred aerosólom alebo pred malými čiastočkami vo vzduchu s veľkosťou

- V prípade viditeľného znečistenia alebo v prípade, že je navlhnuté, je potrebná jeho výmena. -Je dôležité, aby rúško bolo nasadené podľa pokynov výrobcu. -Počas nosenia, z dôvodu prevencie kontaminácie, sa rúško nemá chytať rukami.

- Tvárové rúško sa pri podozrení na ochorenie COVID-19 používa pre pacienta, aby sa znížilo riziko rozptylu infekčných kvapôčok pri kýchaní alebo kašlaní do svojho okolia.

Postup pri odstránení rúška z tváre: po použití by malo byť rúško odstránené uvoľnením šnúrok na zadnej časti (nikdy neodstraňovať rúško uchopením rúška pokrývajúcu tvár) a zlikvidovať rúško ako infekčný odpad. Po odložení rúška do odpadu je potrebné vykonať hygienu rúk.

Respirátory

- Respirátor (niekedy označovaný aj ako maska) poskytuje ochranu proti vdýchnutiu veľmi malých (vo veľkosti

- Respirátor zachytáva častice s veľkosťou 1-5 μm.

- Označovanie respirátorov v USA a v Európe sa líši. V USA sa odporúča používať respirátory častíc s označením N95 s certifikátom NIOSH. Respirátory série N95 sú vyrobené z materiálu, ktorý má 95% účinnosť filtrácie častíc s priemerom 0,3μm. V Európe sú k nim porovnateľné respirátory s označením buď FFP2 (= N95) alebo FFP3 (= N100).

- Respirátory musia vyhovovať norme BS EN 149: 2009.

- Okraje respirátora musia tesne priliehať na tvár, aby sa zabránilo bočnému vnikaniu vzduchu pod respirátor. Dobré uchytenie je dosiahnuteľné iba tam, kde je dobré utesnenie okrajov respirátora k pokožke tváre.

 

Správne nosenie respirátora:

Respirátory nie sú vhodné pre osoby s fúzami, bokombradami alebo viditeľným strniskom na tvári, pretože tieto negatívne ovplyvňujú priľnutie okrajov respirátora k pokožke.

Ani respirátor s vysokou filtračnou účinnosťou nemusí byť dostatočne účinný z dôvodu prieniku vzduchu pod masku pre nedostatočné priľnutie k tvári.

Zamestnanci, ktorí majú používať respirátor, musia byť vyškolení v tom, ako ho pripevniť na tvár, aby sa dosiahol maximálny účinok.

Respirátor sa musí vymeniť po každom použití a zmeniť, ak sa dýchanie sťažuje, ak je poškodený, zjavne kontaminovaný alebo ak ho nie je možné správne uchytiť na tvár.

Pri postupoch vytvárajúcich aerosól (napr. intubácia, bronchoskopia, bronchoalveolárna aspirácia) by sa mali používať respirátory FFP3.

 

Respirátory s výdychovým ventilom

- Niektoré respirátory majú výdychové ventily.

- Respirátory s takými ventilmi sa nosia oveľa pohodlnejšie, najmä z dlhodobého hľadiska, výdychový ventil znižuje nadmernú vlhkosť a teplo v maske z vydýchnutého vzduchu.

- Ventil sa počas výdychu otvorí a počas nádychu sa uzavrie, takže vdychovaný vzduch prechádza cez filtračnú zložku respirátora. 

- Zdravotnícki pracovníci môžu nosiť respirátory s výdychovým ventilom, pokiaľ sami nemajú infekčné ochorenie dýchacích ciest. 

- Respirátory s výdychovým ventilom sa nepoužívajú pre pacientov s infekciami dýchacích ciest, pretože cez výdychový ventil by unikalo infekčné agens. 

Postup pri odstránení respirátora z tváre: po použití sa odstraňuje tak, aby sa pracovník nedotýkal časti prekrývajúcej tvár. Použitý respirátor sa likviduje ako infekčný odpad. Po odložený respirátora do odpadu je potrebné vykonať hygienu rúk.

 

Respirátory bez výdychového ventilu

- Na zachytávanie infekčných kvapôčok z dýchacích ciest u pacienta sa používa tvárové rúško alebo respirátor bez výdychového ventilu. 

- Pri respirátoroch bezvýdychového ventilu vydychovaný vzduch od pacienta musí prechádzať cez filtračnú zložku respirátora, ktorá zachytáva infekčné agens.

Postup pri odstránení respirátora z tváre: po použití sa odstraňuje tak, aby sa pracovník nedotýkal časti prekrývajúcej tvár. Použitý respirátor sa likviduje ako infekčný odpad. Po odložený respirátora do odpadu je potrebné vykonať hygienu rúk.