Prejsť na obsah

Vtáčia chrípka si žiada zvýšenú opatrnosť

Pri náleze uhynutého vtáka je nutné túto skutočnosť ohlásiť koordinátorovi Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice – mesto, Hlinková č. 1/C, tel: 055/6325623. Tak znie doporučenie zastupujúceho primátora mesta Košice Ing. Františka Knapíka, vyplývajúce zo súčasnej hygienicko-epidemiologickej a epizootickej situácie na území nášho mesta. V rizikovej situácii je možné sa obrátiť tiež na veterinárnu asanačnú službu Košice, tel: 055/671 1018, prípadne nález oznámiť a situáciu prekonzultovať na Oddelení pre cudzokrajné choroby, Košice, tel: 055/615 22 04. Od začiatku tohto roka prinášajú agentúry stále častejšie informácie o výskyte vtáčej chrípky (aviárnej influenze- AI) už aj v Európe, stále bližšie k hraniciam Slovenska, v Turecku, Grécku, Rumunsku, Chorvátsku. Vírus chrípky H5N1, izolovaný po prvý krát v roku 1961 sa na ľudí prenáša z infikovaných, najmä divoko žijúcich operencov, priamym kontaktom s chorým, či uhynutým zvieraťom, alebo vdýchnutím prachu obsahujúceho výlučky infikovaných vtákov. Do ľudského organizmu sa môže dostať aj dotykom kontaminovaných vajec, či peria, po nedostatočnom umytí rúk cez ústa, nos a očné spojivky. Aj keď je toto ochorenie u ľudí veľmi zriedkavé, zvýšená opatrnosť pri kontakte s uhynutým vtákom je namieste.