Prejsť na obsah

Výberové konanie na doplnenie stavu pracovných miest na pozíciu MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY

MESTO KOŠICE – Mestská polícia v Košiciach

vyhlasuje výberové konanie na doplnenie stavu pracovných miest
MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY s dátumom nástupu 18.08.2014

Neodpustiteľné predpoklady:
- bezúhonnosť
- vek 21 rokov a viac
- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
- fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť


Ďalšie kritéria a požiadavky:
- zbrojný preukaz vítaný
- vodičské oprávnenie sk. B

Uchádzači sa dostavia dňa 25.06.2014 o 8,30 hod. do vestibulu budovy Magistrátu mesta Košice, ulica Tr. SNP 48 v Košiciach.

Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty:
· žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
· vyplnený osobný dotazník,
· štrukturovaný životopis,
· doklad o vzdelaní,
· čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Mestská polícia
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice


Kontakt:
Mgr. Proks Pavol 055/6419406
Ing. Čereiová Diana 055/6419485


/Zdroj: MsP Košice/