Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov desiatich materských škôl v Košiciach /apríl 2024/

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkcie riaditeľov materských škôl v Košiciach:

1. MŠ Dneperská 8, Košice
2. MŠ Havanská 26, Košice
3. MŠ Hemerkova 26, Košice
4. MŠ Húskova 45, Košice
5. MŠ Ipeľská 10, Košice
6. MŠ Jenisejská 24, Košice
7. MŠ Kovaľská 12/A, Košice
8. MŠ Miškovecká 20, Košice
9. MŠ Moldavská cesta 23, Košice
10. MŠ Muškátová 7, Košice


Termín podania prihlášky: 10. 05. 2024
 
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/