Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov siedmich materských škôl v Košiciach

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkcie riaditeľov materských škôl v Košiciach:

1. MŠ Azovská 1, Košice
2. MŠ Budanova 6, Košice
3. MŠ Družicová 5A,Košice
4. MŠ Hronská 7,Košice
5. MŠ Palárikova 22,Košice
6. MŠ Povstania českého ľudu 11,Košice
7. MŠ Zuzkin park 2,Košice


Termín podania prihlášky: 10. 05. 2022
 
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/