Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest
MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY

Neodpustiteľné predpoklady:

- bezúhonnosť
- vek 21 rokov a viac
- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie
- fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť


Ďalšie kritéria a požiadavky:

- vítaný zbrojný preukaz

Prihlášku do výberového konania spolu s vyplneným osobným dotazníkom, profesionálnym životopisom, dokladom o vzdelaní, lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a odpis z registra trestov je potrebné zaslať do 30.9.2005 na adresu:

Mestská polícia
Personálno-právny referát
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Prílohy