Prejsť na obsah

Výberové konanie na pozíciu psychológ

Psychosociálne centrum so sídlom na Jegorovovom nám.5, 040 22 Košice, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Psychológa.

Náplň práce

- práca v psychologickej ambulancii, individuálna psychoterapia dospelých a detí, psychodiagnostika, realizácia skupinových psychoterapií, relaxácii, muzikoterapií a arteterapií v dennom stacionári, samostatné realizovanie tréningov: komunikačných zručností, time manažmentu, vedenia a motivovania ľudí, zvyšovania odolnosti voči stresu, zvládania záťažových situácií, asertivity, prezentačných zručností, tímovej spolupráce

Ponúkaný plat
Podľa platových taríf zdravotníckych zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu 1.9.2010
Druh pracovného pomeru - pracovný pomer – 1/4 pracovný úväzok

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie - Filozofická Fakulta - Psychológia samostatný vedný odbor
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, minimálne 3 roky dlhodobého psychoterapeutického výcviku
Počítačové znalosti – pokročilý používateľ:
Internet (e-mail, www), Word, Excel, PowerPoint
Pozícia vhodná pre absolventa -
Nie

Doplňujúce požiadavky na kandidáta

- psychologická prax 5 rokov
- 2 ročná prax so samostatným vedením výcvikov vo firmách
- schopnosť zapojiť sa do Krízového intervenčného tímu pri vyhlásení mimoriadnej
udalosti, schopnosť pracovať v teréne
- bezúhonnosť - bez záznamu v registri trestov

Miesto výkonu práce
Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie č. 5 Košice

Ak Vás ponuka zaujala a spĺňate podmienky, prosím zašlite svoj životopis do 30.7.2010 na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com. Viac informácií získate na www.pscentrum.sk.

Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie, ktoré bude prebiehať dňa 4.8.2010.

PhDr. Miroslava Heráková
riaditeľka PSC


/Zdroj: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám.5, 040 22 Košice/