Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovné pozície Projektový manažér a Marketingový manažér

Mesto Košice, ako zakladateľ a člen organizácie Košice – Turizmus vyhlasuje výberové konanie pre novovzniknutú organizáciu Košice – Turizmus (klaster cestovného ruchu) v nasledovných pracovných pozíciach:

- Projektový manažér
- Marketingový manažér

Stručná charakteristika spoločnosti
Organizácia Košice – Turizmus bude marketingovou a rozvojovou centrálou pre cestovný ruch v destinácii Košice. Ide o partnerstvo súkromného a verejného sektora, ktorý združuje subjekty ponúkajúce služby v cestovnom ruchu. Mesto Košice je jedným z hlavných zakladajúcich členov tohto združenia právnických osôb.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 4.6.2010

Podrobné požiadavky k výberovému konaniu sú uložené v prílohe (vpravo hore)

V prípade, že Vás pozícia zaujala a máte požadované znalosti a skúsenosti, zašlite prosím motivačný list a Váš životopis v slovenskom a anglickom jazyku na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.
Odpovedať budeme len vybraným uchádzačom.

Na obálku uveďte „Výberové konanie – TURIZMUS – neotvárať".

K životopisu pripojte nasledujúci text:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas Mestu Košice a organizácii Košice – Turizmus so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely sprostredkovania zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov."

Adresa:
Mesto Košice
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Kontaktná osoba:
Ing. Platková
Email: platkova@kosice.sk

/Zdroj: Samostatný referát personalistiky a PaM/