Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu „Ošetovateľ/- ka zariadenia opatrovateľskej služby„

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE

vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

„Ošetovateľ/- ka zariadenia opatrovateľskej služby„


Predpoklady:

· minimálne úplné stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou (ukončená SZŠ)
· bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
· samostatnosť, dobrá organizácia práce a záujem o zdokonaľovanie sa
· schopnosť pracovať v tíme, kooperatívnosť
· komunikatívnosť a flexibilnosť
· prax v zdravotníctve minimálne 3 roky

Termín nástupu:  február 2006


Odmeňovanie:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výberové konanie:

Uskutoční sa dňa 16.01.2006 (pondelok) od 9:00 hod. v budove Mesta Košice, TR. SNP 48/A, 040 11 Košice, trakt D, III . posch. č.d. 310.

Na pohovor je potrebné doniesť občiansky preukaz, žiadosť o prijatie do zamestnania, profesionálny životopis, doklad o vzdelaní.Ing. František Knapík
námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta Košice


Bližšie informácie:
Na e-mailovej adrese: rolny@kosice.sk alebo telefonicky 055 / 641 91 37