Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu právnik

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:

PRÁVNIK
 
Minimálne požadované vzdelanie:
-  vysokoškolské II. stupňa  - právnická fakulta.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  729 €.  
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
-  spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z.
-  ovládanie programov  Microsoft Excel, Microsoft Word
-  minimálne 1 rok praxe v odbore
-  samostatnosť, flexibilita
-  jazykové znalosti - anglický jazyk ( vítaný )
-  komunikačné schopnosti
-  vodičský preukaz skupiny B.

Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
-  osobný dotazník  (víď. príloha)
-  potvrdenie o praxi
-  profesionálny životopis
-  overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
-  žiadosť o výpis z registra trestov (víď. príloha).
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do  : 18.01.2019
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Na obálku uviesť „ Výberové konanie – MMK – právo -  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady.
O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

 

 

Prílohy

1. RTF 151,32 KB Osobný dotazník /formát rtf/
2. PDF 411,46 KB Osobný dotazník /formát pdf/
3. XLS 22,5 KB Žiadosť o výpis z registra trestov /formát xls/
4. PDF 190,74 KB Žiadosť o výpis z registra trestov /formát pdf/