Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu „Vychovávateľ/- ka zariadenia Krízového strediska„

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

„Vychovávateľ/- ka zariadenia Krízového strediska„


Predpoklady:

  • úplné stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou (splnenie odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej pracovníkov v znení neskorších predpisov)
  • bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
  • samostatnosť, dobrá organizácia práce a záujem o zdokonaľovanie sa
  • schopnosť pracovať v tíme, kooperatívnosť
  • komunikatívnosť a flexibilnosť
  • prax v práci s deťmi minimálne 3 roky

Termín nástupu: September 2006

Odmeňovanie:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výberové konanie:
Uskutoční sa dňa 01.08.2006 (utorok) od 9:00 hod. v budove Mesta Košice,
Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, trakt F, 1. posch. č.d. 105.

Na pohovor je potrebné doniesť občiansky preukaz, žiadosť o prijatie do zamestnania, profesionálny životopis, doklad o vzdelaní.


Ing. František Knapík
primátor mesta KošiceBližšie informácie:
Na e-mailovej adrese: rolny@kosice.sk alebo telefonicky 055 / 641 91 37