Prejsť na obsah

Výhľad ratingu v Košiciach je stabilný

V súvislosti s hodnotením mesta Košice ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service bolo dnes 7. 12. 2006 zástupcom agentúry, riaditeľom pre Strednú a Východnú Európu pánom Ing. Ľubomírom Dubeckým, vykonané slávnostné odovzdanie ratingového hodnotenia primátorovi mesta Košice Ing. Františkovi Knapíkovi. Ide o prvé hodnotenie mesta touto medzinárodne uznávanou inštitúciou.
Agentúra udelila mestu dlhodobý národný rating v investičnom pásme na úrovni Aa3.sk, s výrokom „výhľad ratingu je stabilný".
Z uvedeného vyplýva, že samotná výška dlhu priamo neovplyvňuje ratingové hodnotenie. Dôležitá je schopnosť splácania úverov a záväzkov zo strany hodnoteného mesta. Rovnako, ako aj trendy jeho ďalšieho rozvoja.
V tomto kontexte ratingová agentúra posudzovala nielen ekonomické výsledky Mesta Košice, ale aj organizačné opatrenia, ktoré mesto uplatňovalo a uplatňuje.
Rating je ukazovateľ schopnosti daného subjektu plniť svoje záväzky. Začiatočnými písmenami abecedy a ich kombináciou so znamienkami vyjadrujú ratingové agentúry svoje hodnotenia daných subjektov. Najvyššie hodnotenie je Aaa, najnižšie C.
Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja a financovania