Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity na území mesta Košice

Primátor mesta Košice vyhlasuje III. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Košice v Mestskej časti Košice - Pereš dňa 28.07.2019 od 23.30 hod. na základe nepriaznivej meteorologickej a hydrometerorologickej situácie podľa § 11 ods. 5, § 18 a § 26 zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov 

Viac informácií v prílohe