Prejsť na obsah

Výpadok električiek

V ranných hodinách dnes došlo k výpadkom prevádzky elektrickej dopravy na rýchlodráhe Košice – VA US Steel a v malom rozsahu aj na tratiach priamo v meste. Prvý menší výpadok bol zaznamenaný ráno medzi 4.00 a 5.00 hod. na Moldavskej ceste a na trolejbusovej trati v západnej časti mesta. Následne bola zaznamenaná mohutná strata napájania v meniarňach Poľov a Valcovňa, ktorá spôsobila nemožnosť vypraviť električkové spoje na šiestu hodinu do železiarní. Všetky električky „R“ premávali len po Spoločenský pavilón, odkiaľ bola zabezpečená náhradná autobusová doprava. Výpadok trval do 6.22 hod.
Náhradnú dopravu zabezpečovalo okrem zálohovaných autobusov a odklonených spojov liniek RA3 a RA4 aj sedem ďalších autobusov, ktoré boli z uvedených príčin stiahnuté z iných mestských liniek (11, 19, 31, 34, 36 a 53).
„Predpokladanou príčinou bola porucha nášho vzdušného vedenia z rozvodne VSE Haniska. Z tohto dôvodu bolo napájanie elektrickej dopravy na dotknutých meniarňach zabezpečené dočasne z rozvodne VSE Košice-Západ,“ vysvetlil riaditeľ dopravy a techniky v DPMK Ing. R. Nagy.
Za vynechané mestské spoje a komplikácie s cestovaním do US Steel-u sa DPMK ospravedlňuje všetkým cestujúcim.