Prejsť na obsah

Využitie tepla zo spalín narážacích pecí

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.12.2023  mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí  konania: „Využitie tepla zo spalín narážacích pecí.“