Prejsť na obsah

Výzva a Zverejnenie údajov k žiadosti U.S.Steel Košice, s.r.o.

Zverejnenie a Výzva  dotknutej verejnosti a osobám na písomné prihlásenie sa za účastníka konania vo veci  vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel Košice, s.r.o. - zvýšenie kapacity V. etapy"  na základe žiadosti U. S. Steel Košice, s.r.o.