Výzva na predkladanie ponúk

Názov predmetu zákazky: „Územný plán zóny Košice – Šebastovce" - obstarávateľ
Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 22.02.2018 do 10:00 hod. na e-mail: 2018.08070@kosice.sk

Viac informácií v prílohách

Prílohy

1. PDF 303,11 KB Výzva na predkladanie ponúk
2. PDF 341,73 KB Príloha č.1 Stručný opis predmetu zákazky
3. PDF 546,58 KB Príloha č.2 Ponuka uchádzača - formulár /formát pdf/
4. RTF 111,59 KB Príloha č.2 Ponuka uchádzača - formulár /formát rtf/
5. PDF 223 KB Príloha č.3 Špecifikácia obstarávateľských výkonov obstarania ÚPN-Z Košice - Šebastovce /formát pdf/
6. RTF 131,55 KB Príloha č.3 Špecifikácia obstarávateľských výkonov obstarania ÚPN-Z Košice - Šebastovce /formát rtf/
7. PDF 257,88 KB Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk