Výzva na predkladanie ponúk

Názov predmetu zákazky: „Mestský park, Košice - Detské ihrisko do 6 rokov"
Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 19.02.2018 do 10:00 hod. na e-mail: 2018.08406@kosice.sk  

ZMENA TERMÍNU - nový termín na predloženie dokladov a ponuky je do 26.02.2018 do 10.00 hod.

Viac informácií v prílohách

Príloha č.1 - časť Projektová dokumentácia je na stiahnutie dostupná na adrese:
:http://www.kosice.sk/sutaz/Priloha_c.1_cast_Projektova_dokumentacia.zip

Prílohy

1. PDF 287,87 KB Výzva na predkladanie ponúk
2. PDF 929,52 KB Príloha č.1 časť - Stavebné povolenie
3. ZIP 2,59 MB Príloha č.1 časť - Vyjadrenia
4. PDF 388,32 KB Príloha č.1 Výkaz výmer /formát pdf/
5. XLSX 60,22 KB Príloha č.1 Výkaz výmer /formát xlsx/
6. PDF 402,23 KB Príloha č.2 Ponuka uchádzača - formulár /formát pdf/
7. RTF 116,78 KB Príloha č.2 Ponuka uchádzača - formulár /formát rtf/
8. PDF 386,01 KB Príloha č.3 Návrh zmluvy o dielo /formát pdf/
9. RTF 291,8 KB Príloha č.3 Návrh zmluvy o dielo /formát rtf/
10. PDF 624,67 KB Opravy výzvy č.1
11. PDF 847,89 KB Vysvetlenie výzvy č.1
12. PDF 890,36 KB Vysvetlenie a doplnenie výzvy č.2
13. PDF 403,82 KB Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
14. PDF 326,73 KB Dodatočná informácia k zákazke