Výzva na predkladanie ponúk - majetkovopráv. usporiadanie pozemkov pre stavbu obchvatovej komunikácie ZOO - Kavečany

Predmet zákazky: „Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za účelom realizácie stavby „Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany"
Termín na predloženie dokladov a ponuky je:
do 22.05.2018, do 10.00 hod. na e-mail: 2018.13305@kosice.sk
 
Viac informácií v prílohách

Prílohy

1. PDF 286,36 KB Výzva na predkladanie ponúk
2. ZIP 491,34 KB Príloha č.1 Ponuka uchádzača - formulár /formát rtf, pdf/
3. PDF 374,83 KB Príloha č.2 Návrh mandátnej zmluvy
4. PDF 64,55 KB Príloha k mandátnej zmluve
5. ZIP 265,08 KB Príloha č.3 Prehľad zákaziek – referencie - vzor /format rtf, pdf/
6. PDF 333,9 KB Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk