Výzva na predkladanie ponúk - Mobilné tlačiarne na opasok – 30 ks

Názov zákazky: Mobilné tlačiarne na opasok - 30ks.
Lehota na predkladanie ponúk je do 27.06.2019 do 10:00:00 hod.
 
Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4035/summary
Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému
 
 
/Zdroj: Oddelenie ekonomické, referát verejného obstarávania MMK/