Výzva na predkladanie ponúk - Ohňostroj a pyrotechnické efekty v rámci podujatia GALAKONCERT

Názov zákazky „Ohňostroj a pyrotechnické efekty v rámci podujatia GALAKONCERT – technické zabezpečenie Dňa mesta Košice 2019“.
Lehota na predkladanie ponúk je do 23.04.2019 11:00:00.
 
Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/en/tender/3382/summary
Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.
 
 
/Zdroj: referát marketingu a kultúry MMK/