Výzva na predkladanie ponúk - Ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením

Názov zákazky „Ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 19.06.2019 12:00:00

Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3967/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

 

/zdroj : referát marketingu a kultúry/