Výzva na predkladanie ponúk - Pyro-muzikálny ohňostroj využívajúci moderné technológie bezpečnostného horenia

Názov zákazky „Pyro-muzikálny ohňostroj využívajúci moderné technológie bezpečnostného horenia“.
Lehota na predkladanie ponúk je do 23.04.2019 10:00:00.
 
Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/en/tender/3378/summary
Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.
 
 
/Zdroj: referát marketingu a kultúry MMK/