Výzva na predkladanie ponúk - Služobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo ekvivalent

Názov zákazky „Služobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo ekvivalent“.
Lehota na predkladanie ponúk je do 31.5.2019 do 10:00 hod.
 
Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3792/summary
Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.
 
 
/Zdroj: Mestská polícia v Košiciach/