Výzva na predkladanie ponúk - Služobné polokošele pre MsP Košice

Názov zákazky „Služobné polokošele pre MsP Košice“.
Lehota na predkladanie ponúk je do 18.4.2019 do 11:00 hod.
 
Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3359/summary
Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.
 
 
/Zdroj: Mestská polícia v Košiciach/