Výzva na predkladanie ponúk - Špeciálne pyrotechnické efekty - 650 ks balónov v balónových stojkách s pyrotechnickou aktiváciou

Názov zákazky „Špeciálne pyrotechnické efekty - 650 ks balónov v balónových stojkách s pyrotechnickou aktiváciou“.
Lehota na predkladanie ponúk je do 23.04.2019 10:00:00.
 
Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/en/tender/3380/summary
Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.
 
 
/Zdroj: referát marketingu a kultúry MMK/