Výzva na predloženie ponuky - Uzamykateľné kontajnerové stojiská: Fejova, Letná, Levočská, Buzulucká, Čínska a Bernolákova, Košice

Názov predmetu zákazky: „Uzamykateľné kontajnerové stojiská: Fejova, Letná, Levočská, Buzulucká, Čínska, Bernolákova, Košice"
Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 12.10.2018 do 10:00 h. na e-mail: 2018.20145@kosice.sk 

O prístup k projektovej dokumentácii je potrebné požiadať prostredníctvom e-mailu: anna.tarhanicova@kosice.sk   


Viac informácií v prílohách

Prílohy

1. PDF 279,72 KB Výzva na predloženie ponuky
2. PDF 860,85 KB Príloha č.1 Podrobný opis predmetu zákazky - výkaz výmer
3. ZIP 913,42 KB Príloha č.2 Ponuka uchádzača - formulár /formát rtf, pdf/
4. PDF 326,7 KB Príloha č.3 Návrh zmluvy o dielo
5. PDF 196,94 KB Vysvetlenie výzvy č. 1
6. PDF 272,05 KB Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk