Prejsť na obsah

Výzva pre základné školy o LEGO Education SPIKE Prime sety

Mesto Košice si Vás dovoľuje osloviť k zapojeniu sa do výzvy s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“

Výzva je vyhlásená ako súčasť projektu SKHU IT EDUCATION v rámci Programu spolupráce Interreg SK-HU Slovensko-Maďarsko. 

Cieľom výzvy je aktívne prispieť k zvýšeniu úrovne vzdelania študentov v oblasti IT a zlepšiť tak ich uplatniteľnosť na trhu práce. Výzva je určená pre všetky základné školy s územnou pôsobnosťou v Košiciach. 

Úspešní účastníci výzvy získajú zapožičanie edukatívnych LEGO® Education SPIKE™ Prime setov na obdobie 3 rokov vrátane zaškolenia minimálne jedného odborného garanta z radov pedagogických zamestnancov. 

Pre úspešné zapojenie sa do výzvy je potrebné vyplniť a zaslať podpísané dokumenty:
  1. Prihlasovací formulár
  2. Štruktúrovaný životopis minimálne 1 odborného garanta
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky dokumenty je potrebné elektronicky zaslať na e-mailovú adresu vyhlasovateľa podľa pokynov uvedených v štatúte výzvy. 

Lehota na zaslanie prihlasovacieho formuláru je do: 13.09.2021. 

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/