Prejsť na obsah

Začína sa na Slovensku jedinečné podujatie - Festival sakrálneho umenia

V nedeľu 20. novembra sa v Košiciach začne 16. ročník na Slovensku, ale i v Európe ojedinelého podujatia - Festivalu sakrálneho umenia. „Jeho hlavným cieľom je prostredníctvom sakrálneho umenia priblížiť širokej verejnosti život cirkví rôznych vierovyznaní, ktoré spôsobia na území mesta Košice a patria do tunajšieho Ekumenického spoločenstva cirkví, ale aj ich prácu s mládežou, charitu a ďalšie aktivity,“ povedal poslanec mestského zastupiteľstva a predseda komisie cirkví MZ Ján Forgáč. „Festival zjednocuje a približuje cirkvi obyvateľom mesta. Aj samotné Ekumenické spoločenstvo vzišlo z týchto aktivít a dnes má vynikajúci zvuk v celej Európe.“

Prostredníctvom festivalu chce mesto šíriť a podporovať profesionálne i amatérske nekomerčné umenie, dať priestor veriacim i neveriacim, milovníkom hudby, spevu, slova, výtvarného i filmového umenia. Jednotlivé podujatia festivalu sa organizujú prevažne v chrámoch, ale aj v koncertných sálach, galériách, múzeách a kinách. Hlavnú časť tvoria koncerty, na ktorých je prezentované interpretačné umenie s dramaturgiou orientovanou na svetovú sakrálnu hudobnú tvorbu cez všetky obdobia, až po pôvodnú slovenskú tvorbu. „V rôznych mestách organizujú sakrálne podujatia, alebo festivaly, ktoré sú venované špeciálne gospelu, alebo zborovému spevu. Festival s takýmto širokým záberom od hudby, cez výtvarné a filmové umenie až po divadlo, hovorené slovo a odborný seminár nikde inde na Slovensku, dokonca ani v Európe neexistuje,“ vysvetľuje Helena Bartáková z referátu kultúry Magistrátu mesta Košice. Slávnostné otvorenie festivalu bude v nedeľu 20. novembra o 17. hodine vo Veľkej sále Historickej radnice, zaznie Pergolesiho Stabat mater v podaní sláčikového orchestra Musica Iuvenalis a sólistov. Záverečný Ekumenický koncert zaznie v nedeľu 27. novembra v Dome umenia. Počas týždňa na 20 podujatiach vystúpi okolo 1200 účinkujúcich.

Už tretíkrát je súčasťou festivalu aj seminár, v tomto roku na tému Rodina a súčasnosť. „Prvý seminár sme pred dvoma rokmi venovali humanite a charite, vlani bola hlavnou témou práca v rómskych komunitách. Vďaka účastníkom sa záber rozšíril na celé východné Slovensko. V tomto roku bude v centre pozornosti Rodina a súčasnosť, keďže výsledky rôznych prieskumov potvrdzujú, že v hierarchii hodnôt je rodina na najvyššom mieste a každá cirkev vyvíja aktivity v tejto oblasti. Chceli by sme ich koordinovať na prospech občanov mesta,“ povedala poslankyňa mestského zastupiteľstva Eva Bombová, ktorá je hlavnou koordinátorkou seminára Rodina a súčasnosť.

Festival sa v Košiciach organizuje od roku 1990. Prispieva k rozvoju vzájomnej tolerancie, porozumenia a náboženskej znášanlivosti. Hlavnou myšlienkou je od začiatku ekumenizmus. Na príprave festivalu sa podieľali Komisia cirkví MZ, Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností, Kostol sv. Gorazda a spoločníkov, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Univerzitné pastoračné centrum, Východoslovenská galéria Košice, Krajské osvetové stredisko, Štátna filharmónia Košice, Gallery, s.r.o., Konzervatórium Košice.
Stavba programu a dramaturgia festivalu je závislá od výšky finančných prostriedkov. Celý projekt je financovaný z grantov a sponzorských prostriedkov. V tomto roku festival finančne podporili Ministerstvo kultúry SR, Nadácia Pro Cassovia, KOSIT, a.s. mestské časti Krásna, Nad Jazerom, Kavečany a Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností.