Prejsť na obsah

ZaD č. 5/2022 - ÚPN VÚC Košický kraj - oznámenie o strategickom dokumente