Prejsť na obsah

Zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení – apríl 2024