Prejsť na obsah

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení