Zariadenie na zber a zhodnocovanie druhotných surovín - sa nebude posudzovať