Zariadenie na zber odpadov, Modernizácia skladového hospodárstva