Prejsť na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 1 a Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 3“ v DZ Koksovňa

Mesto Košice oznamuje občanom, že mu dňa 26.01.2024 ako dotknutej obci bola doručená Správa o hodnotení  navrhovanej  činnosti: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 1 a Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 3“ v DZ Koksovňa