Prejsť na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov “Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 1 a Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 3“ v DZ Koksovňa - Rozsah hodnotenia