Prejsť na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 1 Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 3“ v DZ Koksovňa - doručenie zámeru