Prejsť na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – mobilný drvič - doručenie Záverečného stanoviska