Zastávka pri kine Družba bude pre električky, linku MHD č. 18, a náhradnú dopravu v prípade výluk

Po informácii zverejnenej minulý týždeň (11. 1. 2018) na webovej stránke mesta, že pri kine Družba bude zriadená združená električková zastávka sa začali Košičania pýtať prečo, keď tam nepremávajú žiadne autobusové linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Takéto združené zastávky totiž slúžia prevažne na to, aby cestujúci mohli pohodlne a najmä bezpečne prestupovať z električiek do autobusov a naopak.

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) uviedol, že po dokončení modernizácie električkových tratí na Triede SNP , a na základe jeho požiadavky, začne premávať v danom úseku autobusová linka č. 18. Združená zastávka pri kine Družba, pretože električková trať sa nemodernizuje iba na niekoľko mesiacov ale na dlhé roky, sa robí výhľadovo do budúcna. Okrem toho, zastávka bude po zmodernizovaní trate slúžiť aj pre linky náhradnej autobusovej dopravy, čiže v prípade akejkoľvek výluky električiek na trati sa z hľadiska obslužnosti stane bezpečnejšou pre cestujúcu verejnosť. V praxi to bude vyzerať tak, že autobus vojde na združenú zastávku z asfaltovej komunikácie na električkovú trať, a po vystúpení/nastúpení cestujúcich sa vráti späť na vozovku.

Zhotoviteľ diela (Eurovia SK) ozrejmil, prečo nemôžu byť združené električkové zastávky na celej Terase, či v iných častiach mesta. Podľa Eurovie, v takom prípade by dochádzalo k výrazným obmedzeniam plynulosti dopravy, nehovoriac o tom, že by bolo nutné výrazne zvýšiť kapacitu električkových zastávok. Košická verejnosť sa zaujímala aj o to, prečo mesto na svojej webovej stránke uviedlo, že pôjde o zastávku tzv. „viedenského" typu, keď zastávka bude „iba" združená. Počas kontrolného dňa (11. 1. 2018) došlo ohľadom označenia typu zastávky k nepresnej interpretácii zo strany zhotoviteľa diela.

Mesto Košice využilo ako investor stavby možnosť vybudovať združenú zastávku práve v rámci modernizácie košických električkových tratí, rozsahom zatiaľ najväčšej na Slovensku v posledných desaťročiach.