Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub 1ks dreviny na parcele č. 220, k. ú. Stredné Mesto

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1ks dreviny na parcele č. 220, k. ú. Stredné Mesto