Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín a krovitého porastu na parcele č.: 216/21 k. ú. Južné Mesto