Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 3302/11 a 3302/12 k. ú. Južné Mesto