Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 5905/3 a 5905/5 k. ú. Severné Mesto